jedynka-zlotow.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj w naszej szkole
System oceniania


Przedmiotowe systemy oceniania

Drukuj PDF

PSO N001

Na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, ocenianie w JEDYNCE polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.

Ocenianie jest bardzo ważnym elementem procesu nauczania, ale nie jest celem samym w sobie. Wspiera przyjęte cele kształcenia określone programem.

Nasz przedmiotowe systemy oceniania dają uczniowi: poczucie bezpieczeństwa, możliwość oceny własnych postępów, uzyskania informacji o swoich osiągnięciach w każdej chwili, możliwość porównania z innymi. Mają jasne reguły i motywują do lepszej, efektywnej pracy

Dla rodziców zasady oceniania są proste i czytelne, a jednocześnie szczegółowe jeśli chodzi o zakres ocenianego materiału.

Przedmiotowe Systemy Oceniania w Jedynce dają pewność sukcesu dziecka – są zgodne ze standardami egzaminacyjnymi.

Więcej…
 
 


Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 25 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik