jedynka-zlotow.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj w naszej szkole
Dyrekcja


Nasza Dyrekcja

mamendyk

 DYREKTOR JEDYNKI

mgr Małgorzata Mendyk

Od 2020 roku dyrektorem Jedynki jest p. mgr Małgorzata Mendyk.

Jej praca to szkolna codzienność - zarządzanie i organizacja życia szkoły, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jej funkcjonowaniem. To ona czuwa nad naszym bezpieczeństwem, nad właściwym przebiegiem nauczania. Reprezentuje  szkołę na zewnątrz, dba o finanse placówki, jest animatorem  szkolnych  inicjatyw, nauczycielem i wychowawcą.

dyrekcja02

Nasza Dyrekcja dba o przyjazną, rodzinną atmosferę, w której uczniowie mają szanse przeżyć swój pierwszy sukces, poznać smak szczęśliwego dzieciństwa i młodości. Dla niej niezmiernie ważne jest, aby dzieci odczuwały radość ze zdobywania rzetelnej wiedzy.

Nasza Dyrekcja wdraża nowatorskie rozwiązania edukacyjne w szkole. Dba o wysoką jakość pracy szkoły we wszystkich obszarach działania. Pozyskuje środki na unowocześnianie bazy szkoły. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z różnymi instytucjami, zakładami pracy działającymi w najbliższym środowisku.

 

Nasza Dyrekcja kładzie wielki nacisk na współpracę z rodzicami. Bo rodzina jako podstawowa komórka społeczna, jak i szkoła jako instytucja przygotowująca ucznia do opanowania podstawowych kompetencji, są odpowiedzialne za rozwój dziecka oraz funkcjonowanie w przyszłości. Jedynka zatem jest miejscem współpracy, zrozumienia i wzajemnego porozumienia dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Dla pani Małgosi najważniejsze są zawsze dzieci, podejmując różnorakie decyzje związane z kierowaniem szkoły, ma zawsze na uwadze dobro uczniów JEDYNKI. Jest na wszystkich szkolnych uroczystościach, tych dużych i tych małych, nigdy nie szczędzi pochwał i nagród,  pochylaj się nad codziennymi niepowodzeniami każdego dziecka.

 

Do góry ▲

 


Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 28 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm